Allikjärve

11.01.17

Elanike arv seisuga 1.01.2017:   66 inimest, neist mehi 38, naisi 28

 

Allikjärve külavanem  Aira Hein  tel 56 667 140

 

 

Loodusõppeklass tehisjärve ääres

Toimetaja: REET KASK