6.07.17

 

Roosna-Alliku Vallavalitsus korraldusega nr 96 2.06.2014 on kehtestatud Roosna-Alliku vallas Allikjärve külas Teeääre kinnistu detailplaneering.

 

Roosna-Alliku Vallavalitsus teatab, et Roosna-Alliku Vallavalitsuse 14.04.2014 korraldusega nr 74 võeti vastu Roosna-Alliku vallas Allikjärve külas Teeääre kinnistu detailplaneering (katastritunnus 68401:003:0057). Detailplaneering algatati Roosna-Alliku Vallavalitsuse  09.10.2013 korraldusega nr 193.  Planeeringuala ligikaudne suurus on 1,7 ha ja see hõlmab endise lauda õueala ja selle lähiümbrust, planeeritava ala sisse on kaasatud ka juurdepääsuteed.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine uue laohoone rajamiseks ning tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Roosna-Alliku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 02. mai kuni 16. mai Roosna-Alliku Vallavalitsuses (Pargi tn 10, Roosna-Alliku alevik) ning Roosna-Alliku valla veebilehel  https://rallikuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud.

 

Toimetaja: REET KASK