27.03.17

HANKETEADE

Roosna-Alliku Vallavalitsus korraldab hanke „Roosna-Alliku valla kohalike teede  ja tänavate remont ning hooldamine".

 

Teede ja tänavate remondi- ja hooldustööd on jaotatud vastavalt töö iseloomule  kuueks osaks:

 

1. Kruusateede hööveldamine;

2. Kruusateede remontimine;

3. Tolmutõrje teostamine;

4. Roosna-Alliku aleviku ja Viisu küla tänavate ja teede löökaukude remontimine;

5. Teede muldkehade profileerimine, kraavitamine;

6. Roosna-Alliku aleviku ja Viisu tänavate pindamistööd graniitkillustikuga.

 

Hanke „Roosna-Alliku valla kohalike teede ja tänavate remont ning hooldamine" eest vastutavaks isikuks on vallavanem Peeter Saldre. Lisainfo tel 389 2355, 504 4128, e-post  peeter.saldre@rallikuvv.ee

Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on madalaim hind.

 

Kohalike teede ja tänavate remondi- ja hooldustööde hankel osalemise nõuded:

 

1. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 21. aprill 2017 kell 10.00. Pakkumused esitada Roosna-Alliku Vallavalitsusse või e-posti aadressile rallikuvv@rallikuvv.ee;;

2. Hankija jätab endale läbirääkimiste pidamise õiguse. Läbirääkimisi peetakse lepinguliste tingimuste osas;

3. Pakkumusel esitada maksumus iga kuue osa kohta eraldi.

4. Pakkujal ei ole kohustust esitada pakkumust kõigi kuue osa kohta, vaid vastavalt oma võimalustele ja töö spetsiifikale võib esitada pakkumuse ühele või mitmele osale eraldi.

 

 

 

 

Hange Sõiduauto kasutusrent

 

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Mururaideri ostmine" korraldamine

Roosna-Alliku Vallavalitsus korraldadab mururaideri  HUSQVARNA R 318, lõikekorpusega Combi 112 ostmiseks alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Mururaideri ostmine".

Hanke „Mururaideri ostmine" eest vastutavaks isikuks on vallavanem Peeter Saldre, lisainfo tel 5044128, e-post peeter.saldre@rallikuvv.ee.

 

Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on madalaim hind.

 

Murutraktori hankel osalemise nõuded:

1 Pakkumuse esitamise tähtaeg on 18. aprill kell 10.00;

 

2 Hankija jätab endale läbirääkimiste pidamise õiguse. Läbirääkimisi peetakse hinna ja lepinguliste tingimuste osas.

 

 

 

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Roosna-Alliku Lasteaia Hellik köögi ventilatsioonitööd" korraldamine

Roosna-Alliku Vallavalitsus korraldab  alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Roosna-Alliku Lasteaia Hellik köögi ventilatsioonitööd".

Hanke „Roosna-Alliku Lasteaia Hellik köögi ventilatsioonitööd" eest vastutavaks isikuks on vallavanem Peeter Saldre, lisainfo tel 5044128, e-post peeter.saldre@rallikuvv.ee.

 

Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on madalaim hind.

 

Roosna-Alliku Lasteaia Hellik köögi ventilatsioonitööde hankel osalemise nõuded:

 

1 Pakkumuse esitamise tähtaeg on 18. aprill kell 10.00;

2 Pakkumus esitada järgmistele seadmetele ja töödele:

- köögikubu 2800x1800 koos valgustusega

- ventilaator koos juhtimisega;

- torud, osad, isolatsioon, paigaldus;

3 Hankija jätab endale läbirääkimiste pidamise õiguse. Läbirääkimisi peetakse hinna ja lepinguliste tingimuste osas.

 

 

Roosna-Alliku Vallavalitsus on välja kuulutanud alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Mänguväljak Roosna-Alliku alevikus"

Hanke „Mänguväljak Roosna-Alliku alevikus" eest vastutavaks isikuks on vallavanem Peeter Saldre. Lisainfo tel 504 4128, e-post peeter.saldre@rallikuvv.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20. aprill 2016 kell 10.00.

 

Roosna-Alliku mänguväljaku mängukonstruktsioonide ja nende paigaldamise lähteülesanded

Lähteülesanded on kooskõlas OÜ Krive Ehitus poolt koostatud „Roosna-Alliku laste  mänguväljak" projektiga (Töö nr 2016-03/P).

Palume hinnapakkumist koos transpordi ja paigaldamisega Roosna-Alliku aleviku Mängumaa maaüksuse keskosas asuvale olemasolevale liivaväljakule järgmistele mänguväljaku konstruktsioonidele (projekti lisa 2 – Laste mänguväljaku atraktsioonid):

 

1) Kiikpink Luige                                                      1 komplekt

2) Mängulinnak Annely                                            1 komplekt

3) Kiik Bell-flower     3-kohaline                              1 komplekt

4) Pargipink Tiskre                                                    1 komplekt

5) Rippkiige komplekt                                               1 komplekt

6) Beebi rippkiik                                                        1 komplekt     

Palume ka hinnapakkumist mänguväljaku turvala pinnase uuendamiseks (liivakihi lisamine 230 m2)

Kõik pakutavad mänguelemendid peavad vastama standardile EVS-EN 1176:2008 „Mänguväljaku seadmed ja aluspind" või sellega samaväärsele standardile.

Pakkuja esitab mänguelementide standardile EVS-EN 1176:2008 või sellega samaväärsele standardile vastavust tõendavate sertifikaatide koopiad, mis on välja antud sõltumatu mänguväljaku elemente sertifitseeriva ettevõtte poolt või esitab tootja vastavusdeklaratsiooni, mis on kinnitatud sõltumatu atesteeritud katselabori testraportitega.

Mänguväljaku paigaldamise planeeritud aeg on mai-juuni 2016.

Pakkujal palume garanteerida, et pakkumuse hind kehtib ülaltoodud planeeritud ajavahemikul.

 

 

 

Roosna-Alliku Vallavalitsus kuulutab välja valla kohalike teede ja tänavate remondi- ja hooldustööde teostamiseks  hanke „Roosna-Alliku valla kohalike teede ja tänavate remont ning hooldamine".

 

Teede ja tänavate remondi- ja hooldustööd on jaotatud vastavalt töö iseloomule kaheksaks osaks:

1 Kruusateede hööveldamine;

2 Kruusateede remont;

3 Tolmutõrje teostamine;

4 Roosna-Alliku aleviku ja Viisu küla tänavate ja teede löökaukude remontimine;

5 Teede muldkehade profileerimine, kraavitamine;

6 Teede äärte niitmine;

7 Roosna-Alliku aleviku ja Viisu tänavate pindamistööd graniitkillustikuga

8 Talihooldustööde teostamine.

 

Hanke „Roosna-Alliku valla kohalike teede ja tänavate remont ning hooldamine" eest vastutavaks isikuks on vallavanem Peeter Saldre.

Lisainfo tel 504 4128, e-post peeter.saldre@rallikuvv.ee.

 

Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on madalaim hind.

Kohalike teede ja tänavate remondi- ja hooldustööde hankel osalemise nõuded:

 

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 18. aprill 2016 kell 10.00;

Hankija jätab endale läbirääkimiste pidamise õiguse. Läbirääkimisi peetakse lepinguliste tingimuste osas;

Pakkumusel esitada maksumus iga kaheksa osa kohta eraldi.

 

Pakkujal ei ole kohustust esitada pakkumust kõigi kaheksa osa kohta, vaid vastavalt oma võimalustele ja töö spetsiifikale võib esitada pakkumuse ühele või mitmele osale eraldi.

 

VALLA KOHALIKE TEEDE  JA TÄNAVATE REMONDI- JA  HOOLDUSTÖÖDE KIRJELDUS

 

1. Kruusateede hööveldamine

Kruusateede  hooldustööde tulemusel peavad hooldatavad kruusakattega teed vastama kruusatee 1. seisunditaseme nõuetele.

Hööveldamise hinnaks esitada ühe töötunni hind.

Hööveldamise maht ca 36 km, hööveldatavad teed on märgistatud valla teede kaardil.

 

2. Kruusateede remontimine

1) Tuua välja ühe tonni purustatud kruusa hind koos paigaldusega Roosna-Allikul;

2) Tuua välja purustatud kruusa hind laoplatsil Roosna-Alliku alevikus ja Viisu külas;

3) Ühe tonni purustatud kruusa laotamine valla teedele.

 

3. Tolmutõrje teostamine

Tolmutõrjet vajavate lõikude nimekiri ja asukohad koos lõikude pindalaga täpsustatakse koos Tellija poolse tööde korraldamise eest vastutava isikuga enne töö teostamist.

Tolmutõrje teostamiseks esitatakse ühe m² hind.  Tolmutõrje maht ca 7 000 m²

 

4. Roosna-Alliku aleviku ja Viisu küla tänavate ja teede löökaukude remonti- mine

Löökaukude remontimise hinnaks esitada ühe tonni paigaldatud bituumenemulsiooni komplekshind (töö, killustik, bituumenemulsioon).

Löökaukude  asukohad  vaadatakse üle ja määratakse  koos Tellija poolse tööde korraldamise eest vastutava isikuga enne töö teostamist.

 

5. Teede muldkehade profileerimine, kraavitamine

Tuua välja erineva tehnika töötunni hind, millega teostatakse muldkehade profileerimise ja kraavitamise töid

- roomikekskavaator

- laadur-ekskavaator

- veoauto

 

6. Teede äärte niitmine

Teede äärte niitmine teostatakse üks kord suve jooksul kokkuleppel töö tellijaga. Rohu ja peenvõsa lubatud maksimaalne niitekõrgus 15 cm ja niite laius teeservast minimaalselt 1,5 meetrit. Tee äärte niitmisel tuleb arvestada järgmiste asjaoludega:

1) Teede äärde jäävad katastriüksuste piirimärgid. Töö teostaja peab tagama piirimärkide säilimise ja piirimärkide hävimisel taastama oma vahenditest piirimärgid vastavalt Vabariigi Valituse 23.10.2003 a määrus nr 264 „Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord „ § 8 ja § 9.

2) Teede äärte niitmine toimub kaardimaterjali alusel kus Tellija poolse tööde korraldamise eest vastutav isik koostab hooldamist vajavate teede lõikude nimekirja ja määrab mahud teelõikudel.

3) Teede äärte niitmise  mahuks on planeeritud ca 30 kilomeetrit.

4) Teede äärte niitmiseks esitatada ühe töötunni hind.

 

7. Tänavate pindamistööd graniitkillustikuga

1) Roosna-Alliku alevik Kaaruka tn 2,5x pindamine koos aluse ettevalmistamisega 700 m2 (140x5)

2) Viisu küla Pargi tee 1x pindamine 1700 m2 (340x5)

3) Viisu küla Aasa tn 2,5x pindamine koos aluse ettevalmistamisega 330 m2 (110x3)

 

8. Lumetõrje teostamine

Lumetõrjetööd  teostatakse valla järgmistes piirkondades

1) Roosna-Alliku alevikus, Allikjärve, Valasti, Oeti, Kihme ja Kirisaare külades;

2) Esna, Kodasema, Kaaruka ja Tännapere külades.

 

Lumetõrjetööde teostamiseks sõlmitakse leping tähtajaga kuni 15.03.2020.

Lumetõrje teostatakse kohalikel teedel vastavalt Roosna-Alliku Vallavolikogu 18. detsembri 2013 määrusele nr 30 "Lumetõrje teostamise kord"

Lumetõrjetöödeks esitatada ühe töötunni hind.

 

Kõik hinnad esitatakse koos käibemaksuga.

Pakkujal ei ole kohustust esitada pakkumust kõigi kaheksa osa kohta, vaid vastavalt oma võimalustele ja töö spetsiifikale võib esitada pakkumuse ühele või mitmele osale eraldi.

 

Roosna-Alliku Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Roosna-Alliku mõisapargi põhjapoolse külje müüri konserveerimine".

 

Tööde kirjeldus:

1. Mõisamüüri 110 jm osaline lammutus ja üles ladumine.

2. Paekivimüüri puhastus, vuukimine lubjakrohviga 110 jm.

3.Müüripealse konserveerimine ja S – katusekivi (30 jm, 24 m3 ) paigaldamine koos konstruktsiooniga.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 11. aprill kell 10.00.

Pakkuja peab omama Muinsuskaitseameti poolt väljastatud tegevusluba mälestise konserveerimise ja restaureerimise tegevusalal

Hanke „Roosna-Alliku mõisapargi põhjapoolse külje müüri konserveerimine" vastutavaks isikuks on vallavanem Peeter Saldre.

 

Lisainfo Tel 5044128, e-post peeter.saldre@rallikuvv.ee

 

 

Laenu võtmine SA Keskkonnainvesteeringute Keskus laenu refinantseerimiseks

https://riigihanked.riik.ee/register/HankedOtsing,resulthankedotsing.sdirect

Pakkumuse esitamise aeg 24.11.2015 kell 10:00

 

 

 

Roosna-Alliku Vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke „Laenu võtmine Roosna-Alliku vallale".

 

https:riigihanked.riik.ee/register/teade/1498498

Lisainformatsioon vallavanem Peeter Saldre tel 5044128; 3892355, e-mail peeter.saldre@rallikuvv.ee

 

 

 

Roosna-Alliku Vallavalitsus on välja kuulutanud hanked Viisu Lasteaia üleviimine maaküttele ja Viisu Rahvamaja üleviimine maaküttele.

Hankematerjalid  e-riigihangete keskkonnas: https://riigihanked.riik.ee/register/RegisterHanked.html

 

 

Roosna-Alliku Vallavalitsus on välja kuulutanud alla lihthanke piirmäära jääva hanke Roosna-Alliku Põhikoolile tahvelarvutite liisimine".

 

Liisingleping sõlmitakse Roosna-Alliku Põhikoolile 20 tahvelarvuti ostmiseks, perioodiga kaks aastat.

Ostetakse üks tahvelarvuti Samsung Galaxy Tab4 T535 10.1" 4G, 19 tahvelarvutit Galaxy Tab4 T530 10.1" ja 20 arvutikaant Tucano TRIO for Samsung Galaxy Tab 4 10.1".

 

Pakkumused esitada Roosna-Alliku Vallavalitsusele (Pargi tn 10, Roosna-Alliku alevik) paberkandjal või elektronpostiga peeter.saldre@rallikuvv.ee 3. juuniks 2015  kell 16.00.

 

Lisainformatsioon vallavanem Peeter Saldre tel 5044128; 3892355, e-mail peeter.saldre@rallikuvv.ee

 

 

Hanketeade

 

 

Roosna-Alliku Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke Roosna-Alliku aleviku tänavate pindamine graniitkillustikuga".

 

Pakkumused esitada Roosna-Alliku Vallavalitsusele (Pargi tn 10, Roosna-Alliku alevik) paberkandjal või elektronpostiga peeter.saldre@rallikuvv.ee 4. maiks 2015  kell 10.00.

 

Lisainformatsioon vallavanem Peeter Saldre tel 5044128; 3892355, e-mail peeter.saldre@rallikuvv.ee

 

ROOSNA-ALLIKU ALEVIKU TÄNAVATE PINDAMISTÖÖDE  KIRJELDUS

 

 

 Roosna-Alliku aleviku tänavate pindamistööd on jaotatud vastavalt töö iseloomule kolmeks osaks:

2.1 Nooruse tänava otste ja ristmike 1 x pindamine graniitkillustikuga, 930 m2;

2.2 Roosna-Alliku valla haldushoone esise tänava pindamine graniitkillustikuga, 1 x pindamine 580 m2 ja 2,5 x pindamine 160 m2

2.3 Roosna-Alliku valla haldushoone kõrval asuva parkla ning Pargi ja Nooruse tänava vahelise ala 1 x pindamine graniitkillustikuga, 1140 m2.

 

 

Pakkumusel esitada maksumus iga kolme osa kohta eraldi.

 

 

 

HANKETEADE

Roosna-Alliku Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke Roosna-Alliku valla haldushoone esise tee remonditööd".

Pakkumused esitada Roosna-Alliku Vallavalitsusele (Pargi tn 10, Roosna-Alliku alevik) paberkandjal või elektronpostiga peeter.saldre@rallikuvv.ee 24. aprilliks 2015  kell 10.00.

 

Lisainformatsioon vallavanem Peeter Saldre tel 5044128; 3892355, e-mail peeter.saldre@rallikuvv.ee

 ROOSNA-ALLIKU VALLA HALDUSHOONE ESISE TEE REMONDITÖÖD

 

Jrk

Tööde loetelu

m/ü

kogus

1.

Sõidutee äärekivi eemaldamine koos asfaldi serva lõikamisega

jm

252

2.

Asfaltkatte eemaldamine ja utiliseerimine

m2

212

3.

Murukamara eemaldamine ja utiliseerimine

m2

265

4.

Sõidutee äärekivi paigaldamine betoonalusele

jm

130

5.

Muru tasandamine ja muruseemne külv

m2

395

6.

Teealuse tasandamine killustikuga 0-32mm h=7cm ja tihendamine

m2

212

 

 

 

 

Roosna-Alliku Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke Roosna-Alliku valla kohalike teede ja tänavate remont ning hooldamine".

 

Pakkumused esitada Roosna-Alliku Vallavalitsusele (Pargi tn 10, Roosna-Alliku alevik) paberkandjal või elektronpostiga peeter.saldre@rallikuvv.ee 15. aprilliks 2015  kell 10.00.

 

Lisainformatsioon vallavanem Peeter Saldre tel 5044128; 3892355, e-mail peeter.saldre@rallikuvv.ee

 

 

 VALLA KOHALIKE TEEDE  JA TÄNAVATE REMONDI- JA  HOOLDUSTÖÖDE KIRJELDUS

 

Pakkumusel esitada maksumus iga viie osa kohta eraldi.

 

1. Roosna-Alliku aleviku Põllu tänava pindamine graniitkillustikuga koos aluse ettevalmistusega

 

Tee nr

Tee nimi

Pikkus, laius,

pindala m²

Töö kirjeldus

6840021

Põllu tänav

1600

 

 

 

 

1200

Tänava aluse ettevalmistus:

300 x5 + ristmikud,

 

2,5 kordne pindamine

graniitkillustikuga

300x4 + ristmikud

 

 

2. Roosna-Alliku valla kruusateede hööveldamine

 

Kruusateede  hooldustööde tulemusel peavad hooldatavad kruusakattega teed vastama kruusatee 1. seisunditaseme nõuetele.

 

Hööveldamise hinnaks esitada ühe töötunni hind.

Hööveldamise maht ca 36 km, hööveldatavad teed on märgistatud valla teede kaardil.

 

3. Tolmutõrje teostamine

 

Tolmutõrjet vajavate lõikude nimekiri ja asukohad koos lõikude pindalaga

täpsustatakse koos Tellija poolse tööde korraldamise eest vastutava isikuga enne töö teostamist.

Tolmutõrje teostamiseks esitatakse ühe m² hind.  Tolmutõrje maht ca 10 000 m²

 

 

4. Roosna-Alliku aleviku ja Viisu küla tänavate ja teede löökaukude remonti- mine

 

Löökaukude remontimise hinnaks esitada ühe tonni paigaldatud bituumeniemulsiooni komplekshind (töö, killustik, bituumenemulsioon).

Löökaukude  asukohad  vaadatakse üle ja määratakse  koos Tellija poolse tööde korraldamise eest vastutava isikuga enne töö teostamist.

 

5. Teede äärte niitmine

 

Teede äärte niitmine teostatakse üks kord suve jooksul kokkuleppel töö tellijaga. Rohu ja peenvõsa lubatud maksimaalne niitekõrgus 15 cm ja niite laius teeservast minimaalselt 1,5 meetrit. Tee äärte niitmisel tuleb arvestada järgmiste asjaoludega:

1. Teede äärde jäävad katastriüksuste piirimärgid. Töö teostaja peab tagama piirimärkide säilimise ja piirimärkide hävimisel taastama oma vahenditest piirimärgid vastavalt Vabariigi Valituse 23.10.2003 a määrus nr 264 „Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord „ § 8 ja § 9.

2. Teede äärte niitmine toimub kaardimaterjali alusel kus Tellija poolse tööde korraldamise eest vastutav isik koostab hooldamist vajavate teede lõikude nimekirja ja määrab mahud teelõikudel.

3. Teede äärte niitmise  mahuks on planeeritud ca 30 kilomeetrit.

4. Teede äärte niitmiseks esitatada ühe töötunni hind.

 

 

 

Riigihange Roosna-Alliku Lasteaia Hellik köögiseadmete ostmine ja paigaldamine

Hankelepingu kestus 15.05.2015 - 29.05.2015
Pakkumuse või taotluse esitamise aeg 20.03.2015 10:00

 

 

Roosna-Alliku Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke Roosna-Alliku valla kruusateede remont".

Pakkumused esitada Roosna-Alliku Vallavalitsusele  paberkandjal (Pargi tn 10, Roosna-Alliku alevik)  või elektronpostiga peeter.saldre@rallikuvv.ee 7. maiks 2014 kell 10.00 .

Lisainformatsioon vallavanem Peeter Saldre tel 5044128; 3892355, e-mail peeter.saldre@rallikuvv.ee

 

KRUUSATEEDE REMONDI KIRJELDUS

Koordi küla Kubja tee rekonstrueerimine ning  teiste kruusateede seisundi parandamine

Kõik tööd tehakse vastavalt tee-ehituse heale tavale ja lähtuvalt teeseadusest ning teede- ja sideministri 28. septembri 1999 määrusest nr 59 „Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded " ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002 määrusega nr 45 „Tee seisundinõuded" kehtestatud kruusatee seisundinõuetest.

1. Koordi küla Kubja tee rekonstrueerimine, tee nr 6840275

1.1 Teepeenarde profileerimine teekattest madalamaks  1,0 m ulatuses 2,5 % kalde andmine kahele või ühele poole.

1.2 Rekonstrueeritakse 580 m pikkune teelõik 3,0 m laiuselt,  purukruusa fraktsioon 0-32 mm kattega h=10 cm. 

2. Kruusateede remont

2.1 Kruusateede remontimist vajavate lõikude nimekiri ja asukohad koos lõikude pindalaga täpsustatakse vallavanem Peeter Saldrega enne töö teostamist.

2.2 Tööde maksumusel  esitada ühe tonni purustatud kruusa hind koos veo ja laotamisega ning teede profileerimisega.

 

Kubja tee

 

 

Roosna-Alliku Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke Roosna-Alliku valla kohalike teede ja tänavate remont ning hooldamine".

Pakkumused esitada Roosna-Alliku Vallavalitsusele (Pargi tn 10, Roosna-Alliku alevik) paberkandjal või elektronpostiga peeter.saldre@rallikuvv.ee 24. märtsiks 2014 kell 10.00.

 

Lisainformatsioon vallavanem Peeter Saldre tel 5044128; 3892355, e-mail peeter.saldre@rallikuvv.ee

 

VALLA KOHALIKE TEEDE  JA TÄNAVATE REMONDI- JA  HOOLDUSTÖÖDE KIRJELDUS

 

1. Roosna-Alliku aleviku tänavate ja teede pindamine graniitkillustikuga

 

Tee nr

Tee nimi

Pikkus, laius,

pindala m²

Töö kirjeldus

6840281

Arsti tee

3x110 m (330)

2,5 kordne pindamine

graniitkillustikuga

6840021

Põllu tänav

4x300 (1200)

2,5 kordne pindamine

graniitkillustikuga

6840011

Saare tänav

3x300 (900)

Ühekordne pindamine

Teeservade planeerimine

Löökaukude remontimine

6840011

Saare tänav

3x150 (450)

2,5 kordne pindamine

graniitkillustikuga

6840018

Pargi tänav

5x550 (2750)

Ühekordne pindamine

 

 

2. Roosna-Alliku valla kruusateede hööveldamine ja tolmutõrje teostamine

 

Kruusateede  hooldustööde tulemusel peavad hooldatavad kruusakattega teed vastama kruusatee 1. seisunditaseme nõuetele.

 

Hööveldamise hinnaks esitada ühe töötunni hind.

Hööveldamise maht ca 36 km, hööveldatavad teed on märgistatud valla teede kaardil.

Tolmutõrje  tehakse kevadel koos hööveldamisega järgmistel teedel  ja tänavatel:

 

Tee nr

Tee nimi

Teelõigu pikkus ja laius

Pindala m²

Valasti küla

 

 

 

6840004

Valasti-Voosemaa

1900x4

7600

6840159

Valasti-Silmani

250x3

750

Viisu küla

 

 

 

6840258

Tarassovi  Jäätmejaamani

260x3

780

 

Aasa tänav

100x2

200

6840259

Saekaatri

150x3

450

6840030

Aia tee

Rosenfeldtini

240x2

480

Roosna-Alliku alevik

 

 

 

6840011

Saare tänav

150x3

450

6840021

Põllu tänav

300x3

900

6840281

Arsti tee

70x2

140

Kokku

 

 

11750

 

Tolmutõrjet vajavate lõikude nimekiri ja asukohad koos lõikude pindalaga täpsustatakse Tellija poolse tööde korraldamise eest vastutava isikuga enne töö teostamist.

 

Tolmutõrje teostamiseks esitatakse ühe m² hind.

 

3. Roosna-Alliku aleviku ja Viisu küla tänavate ja teede löökaukude remontimine

 

Löökaukude remontimise hinnaks esitada ühe tonni paigaldatud bituumeni komplekshind (töö, killustik, bituumen).

Löökaukude  asukohad  vaadatakse üle ja määratakse kindlaks koos Tellija poolse tööde korraldamise eest vastutava isikuga enne töö teostamist.

 

4. Teede äärte niitmine

 

Teede äärte niitmine teostatakse üks kord suve jooksul kokkuleppel töö tellijaga. Rohu ja peenvõsa lubatud maksimaalne niitekõrgus 15 cm ja niite laius teeservast mini- maalselt 1,5 meetrit. Tee äärte niitmisel tuleb arvestada järgmiste asjaoludega:

1. Teede äärde jäävad katastriüksuste piirimärgid. Töö teostaja peab tagama piirimärkide säilimise ja piirimärkide hävimisel taastama oma vahenditest piirimärgid vastavalt Vabariigi Valituse 23.10.2003 a määrus nr 264 „Katastrimõõdistamise teostamise ja katastri- mõõdistamise kontrollimise kord „ § 8 ja § 9.

2. Teede äärte niitmine teostatakse,  kus Tellija poolse tööde korraldamise eest vastutav isik koostab hooldamist vajavate teede lõikude nimekirja ja määrab mahud teelõikudel.

3. Teede äärte niitmise  mahuks on planeeritud ca 40 kilomeetrit.

4. Teede äärte niitmiseks esitatakse ühe töötunni hind.

 

 

 

 

Viisu Lasteaia siseruumide osalise renoveerimise hanketeade

 

 

Roosna - Alliku Vallavalitsus kuulutas 3. veebruari 2014 korraldusega nr 31 välja lihthanke „Viisu Lasteaia siseruumide  osaline renoveerimine", vastavalt OÜ ETIK Projekt ja AS Stik Elekter poolt koostatud projektdokumentatsioonile.

Pakkumused esitada hiljemalt 14. veebruariks 2014 kell 14.00 Roosna-Alliku Vallavalitsusesse Roosna-Alliku alevik, Pargi tn 10 või saata e-posti aadressile rallikuvv@rallikuvv.ee

OÜ Etik Projekt ja AS Stik Elekter koostatud projektdokumentatsioon on saadaval Roosna-Alliku Vallavalitsuses.

 

Hanke kohta annab selgitusi vallavanem Peeter Saldre, tel 504 4128, peeter.saldre@rallikuvv.ee

 

E-riigihangete keskkond

 

 

Roosna-Alliku Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke Roosna-Alliku valla teede talihooldustööd".

 

Talihooldustööde piirkond on Viisu, Vedruka ja Koordi külad.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt 2. detsember 2013 kell 16.00.

Pakkumused esitada Roosna-Alliku Vallavalitsusele (Pargi tn 10, Roosna-Alliku alevik) paberkandjal või elektronpostigapeeter.saldre@rallikuvv.ee.

 

Lisainformatsioon vallavanem Peeter Saldre tel 5044128; 3892355, e-mail peeter.saldre@rallikuvv.ee

 

 

 

 

Viisu Lasteaia siseruumide osaline renoveerimine

 

Roosna - Alliku Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Viisu Lasteaia siseruumide  osaline renoveerimine", vastavalt OÜ ETIK Projekt poolt koostatud projektdokumentatsioonile.

 Renoveerimisele kuuluvad:

1. Esik- koda - 6,4 m

2. Riietusruum - 13,2 m2

3. Rühmaruum - 60,5 m2

4. WC - 14,4 m2

 

Tehtavad tööd vastavalt OÜ ETIK Projekt ehituslikule põhiprojektile:

- Olemasolevate põrandate lammutamine  ja uute ehitamine vesipõrandakütte baasil. 

 - Kõikidesse ruumidesse moodullagede ehitamine. 

- Kõikide ruumide seinte viimistlus.

- Tualettruumi paigaldada uus sanitaartehnika (WC potid, segistid, valamud, duššinurk.)

- Kõikides ruumides vahetada välja elektrijuhtmestik ja paigaldada uued valgustid, WC - sse ventilatsioon.

- Rühmaruumi, riietusruumi ja tualettruumi  mööbel.

 

Pakkumused esitada hiljemalt 12. septembriks 2013 kell 10.00 Roosna-Alliku Vallavalitsusesse Roosna-Alliku alevik, Pargi tn 10 või saata e-posti aadressile rallikuvv@rallikuvv.ee

 

Hanke kohta annab selgitusi vallavanem Peeter Saldre, tel 3892355, peeter.saldre@rallikuvv.ee

 

Toimetaja: REET KASK