11.08.17

 

Roosna-Alliku Vallavolikogu istung toimub 17. augustil 2017 kell 10.00 volikogu istungite saalis (Pargi 10, Roosna-Alliku alevik).

 

PÄEVAKORD


 

1. Roosna-Alliku Vallavolikogu 28. veebruari 2013 määruse nr 7 „Roosna-Alliku Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused ja palgamäärad" muutmine

Ettekandja vallavanem Peeter Saldre

2. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Ettekandja maa- ja keskkonnaspetsialist Tiina Nurk

3. Volikogu liikme Kaire Lõhmuse pöördumise läbiarutamine

Ettekandja volikogu esimees Aivar Tubli

Kaasettekandja Kaire Lõhmus