Kaaruka

11.01.17

Kaaruka külamaja

 

 

Elanike arv seisuga 1.01.2017:  67 inimest, neist mehi 37, naisi 30

 

Kaaruka külavanem  Malle Rooba  tel 53 908 214

 

Küla(aleviku)vanema statuut

 

Haldusreformialase koosoleku protokoll

10.02.2016

 
Toimetaja: REET KASK