5.05.16

Roosna-Alliku alevikus osutab kaugkütte teenust N.R. EnergyOÜ, kust oma soojuse saavad Lasteaed Hellik ( Nooruse 3), Roosna-Alliku Põhikool ( Kooli 1) ja Roosna-Alliku vallamaja ( Pargi 10).

 

Roosna-Alliku Vallavalitsus teatab, et on saanud rahastuse Roosna-Alliku aleviku soojusmajanduse arengukava 2016-2026 koostamiseks.

 

Projekti toetab EL Ühtekuuluvusfond meetmest „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne" tegevuse „Soojusmajanduse arengukava koostamine" raames summas 2976,48 eurot.  Antud meetme rakendusüksus on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Projektiga koostatakse Roosna-Alliku aleviku soojusmajanduse arengukava 2016-2026.

Projekti eesmärgiks on määratleda Roosna-Alliku aleviku kaugküttepiirkonna arenguvisioon ja –suund soojusenergia tootmisel, jagamisel ja kasutamisel järgneva kümne aasta jooksul.

 

 

                                 

Toimetaja: REET KASK