14.05.14

Info aadressist sõiduki registreerimistunnistusel

 

Üheks võimalikuks kulutuseks koha-aadressi muutmisel on välja toodud riigilõivu, mis tuleb tasuda sõiduki registreerimistunnistuse väljavahetamiseks. Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse poolt väljastatavale sõiduki registreerimistunnistusele trükitud ka sõiduki kasutajate elu- või asukoht registreerimistunnistuse väljastamise kuupäeval. Euroopa Liidu piires liiklemise korral ei ole koha-aadressi muudatuse tõttu vajalik sõiduki registreerimistunnistuse väljavahetamine, sest sõiduki kasutajate kehtivad aadressiandmed on kättesaadavad nii rahvastikuregistrist kui ka äriregistrist. Seega näiteks liikluskindlustuse tegemisel ei kasutata registreerimistunnistusel olevat aadressi, vaid sõiduki kasutaja aadress päritakse otse rahvastikuregistrist.

Kui sõiduki kasutaja soovib, võib ta põhjendatud juhul peale koha-aadressi muutmist sõiduki registreerimistunnistuse välja vahetada (näiteks juhul kui sõidukit kasutatakse väljaspool Euroopa Liitu) ning sellega ei kaasne riigilõivu tasumise kohustust.

 

Maanteeameti kinnitusel ei pea tasuma riigilõivu juhul, kui sõiduki registreerimistunnistuse vahetamise vajadus tuleneb koha-aadressi muutmisest kohaliku omavalitsuse poolt (ning üldjuhul ei ole sõiduki registreerimistunnistuse välja vahetamine vajalik).

Riigilõivuseaduse  § 20 sätestab järgmist:

§ 20.  Riikliku registri ja muu andmekogu toimingu ning dokumendi väljastamise eest riigilõivu tasumisest vabastamine

(1)   Riigilõivu ei võeta järgmiste toimingute eest:

 1) aadressiandmete muutmine, mis on tingitud kohanime muutmisest, haldusüksuse, asula või tänava piiride muutmisest või sihtnumbri muutmisest;

Aadressiandmete osakond

Maa-amet

 

 

Kohanimede määramise kord

Tänavanimede määramine Viisu külas

Aadressiandmete süsteemi korrastamise käigus maakatastris registreeritud katastriüksustele uute koha-aadresside määramine:
 
 
Toimetaja: REET KASK