Külad

21.02.17

 

Elanike jaotus külades seisuga 1.01.2017

         
           
  Mehi Naisi Kokku Aastal2016 Muutus
Allikjärve 38 28 66 62 +4
Esna 5 5 10 10 0
Kaaruka 37 30 67 61 +6
Kihme 9 4 13 12 -1
Kirisaare 22 19 41 36 +5
Kodasema 16 12 28 26 +2
Koordi 12 12 24 23 +1
Oeti 19 21 40 37 +3
Roosna-Alliku 228 236 464 465 -1
Tännapere 7 4 11 10 +1
Valasti 40 32 72 70 +2
Vedruka 15 9 24 26 -2
Viisu 117 112 229 221 +8
Valla täpsus 2 2 4 3 +1
Kokku 567 526 1093 1062 31
           

 

 

Küla(aleviku)vanema statuut

 

 

.

Toimetaja: REET KASK