Oeti

11.01.17

Elanike arv seisuga 1.01.2017:  40 inimest, neist mehi 19, naisi 21

 

 

Oeti külavenem  Avo Alt  tel  51 09 731

 

Oeti külamaja

 

Küla(aleviku)vanema statuut

 

Haldusreformialase koosoleku protokoll

9.02.2016

 

 

Toimetaja: REET KASK