27.07.17

 

Pühapäeval, 24. septembril 2017 toimub Roosna-Alliku vallas

 

KOGUMISRING

 

Kogumisringil võetakse elanikelt TASUTA vastu ainult ohtlikke jäätmeid.

 

Olmejäätmeid ja elektroonikat vastu ei võeta!

                                     

Ohtlikud jäätmed on:

Kasutatud õlid ja õlifiltrijäätmed nagu õlifiltrid ja õlipakendid, värvi-, liimi- ja lakijäätmed, nende pakendid ning nende ainetega määrdunud töövahendid, lahustid, nagu näiteks tärpentin, atsetoon ja tehniline bensiin, taimekaitse- ja putukatõrjevahendid ning nende pakendid, vanad akud ja patareid, akuvedelikud, leeliselised pesuained, kasutamata jäänud või aegunud ravimid ja farmaatsiatooted, elavhõbedakraadiklaasid, päevavalguslambid.

 

Kogumisauto peatuspaigad ja ajad on järgmised:

 

KELLAAEG                           PEATUSKOHT

 

09.00 – 09.20             Vedruka külas 8 krt maja juures

09.30 – 09.50             Koordi külas Külaplatsi kinnistul

10.00 – 10.20             Esna külas 8 krt maja juures (Vanaaia)

10.30 – 10.50             Kodasema külas töökoja juures

11.00 – 11.20             Kaaruka külas külamaja juures (Mäeveeru)

11.30 – 11.50             Oeti külas Mäe bussipeatuses

12.00 – 12.20             Valasti külas külamaja juures (Kensa ait)

 

Palume kogumisringil jäätmed isiklikult üle anda.

 

Projekti viib läbi MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus (KEJHK). Lisainfo KEJHK telefonil: 38 52 175. Töid teostab AS Epler&Lorenz. Projekti rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

 

Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis oma kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale. Ohtlikud jäätmed tuleb eraldada teistest jäätmeliikidest.
Ohtlikud jäätmed on näiteks akud, patareid, päevavalguslambid, ravimid, õlid, värvid, lakid, liimid, kemikaalid, õli-ja kütusefiltrid, happed, ohtlike aineid sisaldav pakend jne


Ettevõttetele on ohtlike jäätmete üle andmine tasuline, vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Eraisikutele on ohtlike jäätmete üleandmine elukohajärgses keskkonna- või jäätmejaamas tasuta. 

 
 

 

Roosna-Alliku keskkonnajaam asub aadressil Roosna-Alliku alevik, Põllu tn 4.

Avatud on N 12.00-14.00, L 10.00-14.00

 

Viisu keskkonnajaam  asub aadressil Viisu küla, Sirtsu tee 7.

avatud on E,K,R kell 08.00-16.00. Jäätmete üleandmiseks peab eelnevalt helistama keskkonnajaama töötajale tel. 5553 6834.

 

Ohtlike jäätmete, suuregabariidiliste jäätmete (mööbliesemed (toolid, lauad, kapid, diivanid, riiulid, voodid jne), vaibad, madratsid, kardinapuud, kraanikausid ja wc-potid), patareide,  elektroonikajäätmete ja vanarehvide vastuvõtt.

 

 

Keskkonnajaamas ei võta vastu olmejäätmeid ja ehitusjäätmeid. Need peab panema oma kinnistu konteinerisse ning suuremad kogused viima Väätsa prügilasse. Ka ettevõtted peavad viima oma jäätmed Väätsa prügilasse.

 

Keskkonnajaamas võetakse valla elanikelt tasuta  vastu:

Elektroonikajäätmeid:

·           Külmikud, pesumasinad, elektripliidid, mikrolaineahjud,

·           elektriradiaatorid, kliimaseadmed, ventilaatorid,

·           tolmuimejad, õmblusmasinad, röstrid,

·           kellad, kaalud, kohvimasinad,

·           sülearvutid, telefonid, mobiiltelefonid, automaatvastajad, printerid,

·           raadiod, televiisorid, videokaamerad ja -magnetofonid,

·           muusikariistad, valgustusseadmed, elektritööriistad, jne.

 

Ohtlike jäätmeid:

·           jääkõlid ja õlifiltrid, õlised pühkmematerjalid, õlipakendid

·           värvi-, liimi-, laki- ja lahustijäätmed (tärpentiin, atsetoon, tehniline bensiin), nende pakendid ning määrdunud töövahendid,          

·           elavhõbedalambid,

·           aegunud ja kasutuskõlbmatud ravimid ning muud meditsiinilised jäätmed,

·           kemikaalide ja pestitsiidide jäätmed (taimekaitse- ja putakatõrjevahendid),

·           elavhõbekraadiklaasid ja muud elavhõbedat sisaldavaid jäätmed,

·           patareid ja akud, akuvedelikud, jne.

 

Suuregabariidilisi jäätmeid(Jäätmed, mida kaalu või mahu tõttu ei ole võimalik paigutada konteinerisse. Suurjäätmetena ei käsitleta ehitusjäätmeid):

·           mööbliesemed,

·           kardinapuud,

·           jne.

 

Vanarehve.

Keskkonnajaama teenindab AS Väätsa Prügila tel 3840111.

 

Väätsa Prügila ohtlike jäätmete käitlussüsteem

 

Toimetaja: REET KASK