23.10.17
 
Volikogu istungite protokollid
 
 
  2017. a                                           2016.a                                                                                                             
Protokoll nr 1 26.01.2017     Protokoll nr 1 28.01.2016       
Protokoll nr 2 23.02.2017      Protokoll nr 2 26.02.2016    
Protokoll nr 3 30.03.2017     Protokoll nr 3 31.03.2016        
Protokoll nr 4 27.04.2017     Protokoll nr 4 28.04.2016   
Protokoll nr 5 25.05.2017     Protokoll nr 5  26.05.2016
Protokoll nr 6 15.06.2017     Protokoll nr 6 28.06.2016          
Protokoll nr 7 17.08.2017     Protokoll nr 7 05.09.2016                 
Protokoll nr 8 21.09.2017
Protokoll nr 9 10.10.2017    Protokoll nr 8 29.09.2016   

                                             Protokoll nr 9 27.10.2016   

                                             Protokoll nr 10  24.11.2016                                                  

                                                                                                        
                                                                                                        
 

Revisjonikomisjoni koosolekute protokollid 

Protokoll nr 1   14.02.2017

Protokoll nr 2   18.04.2017

 

 

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokollid

  2017.a                                                                                                           

Protokoll nr 1  17.01.2017

Protokoll nr 2   14.02.2017    

Protokoll nr 3   31.03.2017

Protokoll nr 4   18.04.2017

Protokoll nr 5   25.04.2017

Protokoll nr 6   16.05.2017

Protokoll nr 7    8.06.2017