23.02.15

ROOSNA-ALLIKU VALLA AUTASUD

08.05.2012

Roosna-Alliku valla autasudeks on aukodaniku nimetus, vapimärk ja tänukiri

 

Roosna-Alliku valla aukodaniku nimetamine

 

1)      Roosna-Alliku valla aukodaniku (edaspidi aukodanik) nimetus antakse erilise austusena inimesele, kes oma tegevusega on oluliselt kaasa aidanud valla arengule või vallaelanike heaolule või kes on sündinud, elanud või elab Roosna-Alliku vallas ja on saavutanud tähelepanuväärseid tulemusi ja üldise tunnustuse kultuuri, hariduse, majanduse, eestluse jm edendamisel osutatud väljapaistvate teenete eest;

2)      Ettepanekud esitatakse kirjalikult vallavalitsusele;

3)      Ettepanekus peab olema:

-         ettepaneku tegija nimi, aadress või asukoht, telefon, kuupäev, allkiri;

-         aukodanikuks esitatava nimi, elukutse, töökoht;

-         aukodanikuks esitatava isiku teenete kirjeldus.

4)      Aukodaniku nimetamise otsustab volikogu;

5)      Valla aukodaniku nimetusega kaasneb:

-         aukodaniku tunnistuse väljaandmine

-         valla vapimärgi andmine

-         nime kandmine valla auraamatusse

6)      Aukodaniku tunnistuse ja vapimärgi annab pidulikult üle volikogu esimees või vallavanem vallavalitsuse korraldatud pidulikel üritustel või vastuvõttudel;

7)      Aukodaniku nimi kantakse valla auraamatusse. Auraamatut peab vallavalitsus.

 

Roosna-Alliku valla vapimärk (edaspidi vapimärk) antakse üksikisikule Roosna-Alliku vallale osutatud eriliste teenete eest.

 

1)      Vapimärgiks on pärjatud Roosna-Alliku valla vapp;

2)      Vapimärk võidakse anda Eesti kodanikule või välismaalasele;

3)      Ettepanekud esitatakse kirjalikult vallavalitsusele;

4)      Ettepanekus peab olema:

-         - ettepaneku tegija nimi, aadress või asukoht, telefon, kuupäev, allkiri;

-         vapimärgi kandidaadiks esitatava nimi, elukutse, töökoht;

-         vapimärgi kandidaadiks esitatava isiku teenete kirjeldus.

5)      Vapimärgi andmise otsustab volikogu;

6)      Vapimärgi koos vastava tunnistusega annab üle volikogu esimees või vallavanem vallavalitsuse korraldatud pidulikel üritustel või vastuvõttudel;

7)      Vapimärk antakse ühele isikule ainult üks kord;

8)      Vapimärki võib kanda üksnes isik, kellele on vapimärk antud;

9)      Vapimärgi saajate nimed kantakse vapimärgi raamatusse;

 

 

Roosna-Alliku valla tänukiri (edaspidi tänukiri) antakse füüsilisele või juriidilisele isikule vallapoolse tänuavaldusena

 

1) Tänukiri on A-4 formaadis, ühepoolne. Esiküljel on Roosna-Alliku valla vapi kujutis;

2) Tänukirja andmise õigus on volikogu esimehel ja vallavanemal;

3) Arvestust tänukirjade andmise üle peab vallasekretär.

 

Välja antud valla autasud

Roosna-Alliku valla aukodaniku nimetus antud:

 

LEMBIT SAARSALU

18. aprill 2002

 

Roosna-Alliku valla vapimärk antud:

 

LEMBIT SAARSALU

REIN KÖSTER

LIIA KIVIRAND

LEMBIT NÕLVAK

18. aprill 2002

 

VAIKE PÕLDEMAA

28. mai 2009

 

DAINA PÄRT

AIME VAHEMETS

VIKTORIA SAARSALU

PEETER SALDRE

AIVAR TUBLI

26. aprill 2012

 

MATI POLLI

20.veebruar.2015

Toimetaja: REET KASK