Valasti

11.01.17

Elanike arv seisuga 1.01.2017:  72  inimest, neist mehi 40, naisi 32

 

Valasti külavanem  Marko Alev  tel 56 463 768

 

Küka(aleviku)vanema statuut

 

Valasti külamaja

 

Haldusreformialase koosoleku protokoll

9.02.2016

 
 
 
Toimetaja: REET KASK