Vedruka

11.01.17

Elanike arv seisuga 1.01.2017:  24 inimest, neist mehi 15, naisi 9

 

 

 

 

 

 

 
Toimetaja: REET KASK