7.08.17

Veemajandus

Hajaasustuse veeprogrammist toetuse saajate nimekiri  aastal 2010

 

 

Jrk nr

Toetuse taotleja nimi

Projekti asukoht

Projekti üldmaksumus, eraldatud toetus, omafinantseering (kroonides)

Projekti eesmärgid ja tegevused

Projekti ajaline kestus

1

Kristlin Kõrgesaar

Allikjärve küla Tamme kinnistu

33000,00

 21978,00

11022,00

Puurkaevu rajamine

16.06.2010-28.12.2010

2

Katre Kriit

Valasti küla

Kreegi kinnistu

33000,00

 21978,00

11022,00

Puurkaevu rajamine

16.06.2010-28.12.2010

3

Jaan Tamme

Kirisaare küla

Hiie kinnistu

14760,00

9830,16

4929,84

Vee pumpamisek ja puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine

16.06.2010-20.12.2010

 

Hajaasustuse veeprogrammist toetuse saajate nimekiri aastal 2011

 

 

Jrk nr

Toetuse taotleja nimi

Projekti asukoht

Projekti üldmaksumus, taotletav toetus, omafinantseering (eurodes)

Projekti eesmärgid ja tegevused

Projekti ajaline kestus

1

Anu Laanet

Kirisaare küla

Rukkilille maaüksus

1900

1266.73

633.27

Puurkaevu rajamine

1.10.2011-2.10.2012

2

Raivo Laanet

Kirisaare küla

Piibu maaüksus

1900

1266.73

633.27

Puurkaevu rajamine

1.10.2011-2.10.2012

3

Endel Jervson

Kihme küla

Ees-Saueaugu maaüksus

1900

1266.73

633.27

Puurkaevu rajamine

1.10.2011-2.10.2012

4

Luule Sotnik

Valasti küla

Orava maaüksus

1900

1266.73

633.27

Puurkaevu rajamine

1.10.2011-2.10.2012

5

Fred Viirmaa

Vedruka küla

Saare maaüksus

614,51

409.69

204.82

Vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine

1.10.2011-2.10.2012

 

 

Hajaasustuse veeprogrammi täiendavast taotlusvoorust  toetuse saajate nimekiri aastal 2011

 

 

 

Jrk nr

Toetuse taotleja nimi

Projekti asukoht

Projekti üldmaksumus,

Taotletav toetus,

Omafinantseering(eurodes)

Projekti eesmärgid ja tegevused

Projekti ajaline kestus

1

Vello Metsa

Kirisaare küla

Kangrumäe maaüksus

1900

1266.73

633.27

Puurkaevu rajamine

1.11.2011-2.11.2012

2

Andrus Remlik

Allikjärve küla

Sireli maaüksus

1049.37

699.61

349.76

Vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine

10.2011-10.2012

 

Aastal 2009 Roosna-Alliku vald ei osalenud programmis

 
Toimetaja: REET KASK